Kalendarz
luty 2023
P W Ś C P S N
« paź    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
Najnowsze wpisy
SALUTARIS | Likwidacja szkód z OC kierującego pojazdem
16332
post-template-default,single,single-post,postid-16332,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 

Likwidacja szkód z OC kierującego pojazdem

04 paź Likwidacja szkód z OC kierującego pojazdem

OC czyli „Odpowiedzialność Cywilna” . Ze względu na częstość zdarzeń na drogach oraz na bardzo wysokie koszty usuwania konsekwencji wypadków ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Musi je wykupić każdy właściciel pojazdu mechanicznego. Celem ubezpieczenia OC jest pokrycie szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu. Powstać one mogą na zdrowiu i życiu poszkodowanych oraz na ich majątku (pojeździe mechanicznym: samochód, motor).

Ubezpieczenie OC obejmuje ochroną WSZELKIE szkody w mieniu i na zdrowiu poszkodowanych wyrządzone z winy ubezpieczonego kierowcy.

Podstawowe warunki ubezpieczeń OC są takie same u każdego ubezpieczyciela i narzucone ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Górną granicę do której odpowiada ubezpieczyciel za szkody nazywamy sumą gwarancyjną OC jest ona jednolita dla wszystkich towarzystw i wynosi:

w przypadku szkód na osobie – 2.500.000 euro na każdego poszkodowanego,
w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia – 500.000 euro.

Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność cywilną kierującego pojazdem mechanicznym, który w czasie trwania umowy stał się sprawcą szkody na terytorium 25 państw należących do Unii Europejskiej, tj.: Polski, Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Portugalii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji. Polisa ubezpieczeniowa chroni właściciela lub kierującego pojazdem przed finansowymi następstwami spowodowania wypadku. Towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa za właściciela pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Podpisana umowa chroni majątek osoby odpowiedzialnej za zdarzenie i jednocześnie zapewnia poszkodowanemu wypłacenie należności za poniesione szkody.

Ubezpieczenie OC obejmuje swoim zakresem szkody poniesione zarówno w mieniu, jak i na osobie poszkodowanego z winy ubezpieczonego kierowcy, a w szczególności:

śmierć bezpośrednio poszkodowanego,
uszkodzenia ciała,
rozstrój zdrowia,
utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Kiedy zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody?
Sytuacje, kiedy zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody ustalają odpowiednie przepisy OWU OC (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia). W aktualnej ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w art. 38.1 ustawodawca określił sytuacje, w których zaistniała szkoda nie podlega ubezpieczeniu:

uszkodzenie, zniszczenie lub utrata mienia wyrządzona przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego. Zapis ten ma zastosowanie również w przypadku, gdy właścicielowi pojazdu mechanicznego, za pośrednictwem którego doszło do zdarzenia, przysługuje prawo własności pojazdu mechanicznego, który uległ uszkodzeniu. Ubezpieczenie nie obejmuje również uszkodzeń przewożonych odpłatnie ładunków, przesyłek, bagażu z wyjątkiem sytuacji, kiedy zaistniała ona z winy właściciela pojazdu mechanicznego, w którym przedmioty te nie były przewożone,
strata gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych,
zanieczyszczenie lub skażenie środowiska.
Jeżeli zaistnieje zagrożenie życia lub zdarzy się uszczerbek na zdrowiu i/lub mieniu należy natychmiast wezwać Policję – w przypadku:

kradzieży pojazdu lub jakiejkolwiek jego części,
poważnej szkody w pojeździe,
wypadku z ofiarami w ludziach,
kradzieży dowodu rejestracyjnego lub kluczyków pojazdu.

Konsekwencje wynikające z braku wykupionej polisy
Posiadanie ubezpieczenia OC jest bardzo ważne, dlatego też ustawodawca wprowadził sankcje dla tych kierujących, którzy nie posiadają ważnej polisy:

Jeżeli spowodujesz wypadek nie mając polisy OC, to wszystkie szkody na mieniu i zdrowiu ofiar wypadku będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni (np. koszty leczenia, renty inwalidzkiej, naprawy samochodu, pogrzebu itd).
Gdy nie będziesz miał wystarczającej ilości pieniędzy, za straty zapłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale zaraz potem będzie ściągać wartość odszkodowania z twojego majątku.
W czasie kontroli drogowej Policja ukarze Cię mandatem, a samochód odholuje na specjalny parking.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przyśle nakaz zapłacenia grzywny
W sumie koszty mandatu, holowania, postoju na parkingu i grzywny UFG znacznie przewyższą wartość polisy OC. Dlatego bardzo ważnym jest by każdy kierowca posiadał ważne ubezpieczenie OC.